ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนสถานศึกษาและประชาชน เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนสถานศึกษาและประชาชน เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา” โดยจัดทำผลงานคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี โดยกระทรวงมหาดไทย https://youtu.be/5RyZtxXIjgU?si=uMkJD0oNBKX6LdQu
เพื่อส่งเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด