ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567