ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์

ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์มีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) และเมลิออยด์(Melooidsis) ที่มีแนวโนมสูงขึ้น

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน