ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ