ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอาวุโส(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย พ.ต.ท. บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 (ร.9 พัน.1) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ 2 ประชาชนจิตอาสาตำบลแก่งเสี้ยนและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดท่าพะเนียดกุญชร หมู่ 3 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี