ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักบุ้ง เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำโดย พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน เข้าร่วมโครงการ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น จับของขวัญมอบให้แก่เด็กๆ มอบทุนการศึกษา การแสดงประกอบเพลง ร่วมเล่นเกมต่างๆ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ตำบลแก่งเสี้ยน และพื้นที่ใกล้เคียง