ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

กิจกรรมสืบทอดภูมิปัญญาการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านแก่งเสี้ยนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน