ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

กิจกรรมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ขอรถน้ำ 2 คันรถ เพื่อสนับสนุนชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลแก่งเสี้ยน น้ำไว้ใช้บริโภคอุปโภค โดยการนำของ พ.ท.ปิยณัฐ บวรพงศ์โยธิน ผบ.กองพันทหารขนส่ง กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9