ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

คนไทยทุกคนใช้บริการ 6 รายการนี้ได้ฟรี ที่ร้านยา

1.รับยาเม็ดคุมกำเนิด

2.รับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

3.รับถุงยางอนามัย

4.รับชุดทดสอบการตั้งครรภ์

5.รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกป้องกันโลหิตจาง

6.คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย-จิต

เพียงยื่นบัตรประชาชน

• ร้านยาที่มีสติกเกอร์ “ร้านยาของฉัน ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ”

• หรือแอปเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค แล้วไปรับที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nhso.go.th/news/4146

สายด่วน สปสช. 1330