ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย

นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าเพนียด และหมู่ที่ 8 บ้านท่าคอกวัว

🥬🫑🧅🌽🥒🌶️🥦เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดเเยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่น ๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียก เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมเเละชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

#มารวมพลังกันลดขยะก่อนทิ้งเพื่อแก่งเสี้ยนบ้านเรา