ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น หมู่ที่ 1