ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ต้อนรับ นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมด้วยกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พบปะ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและคณะผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ทั้งนี้ ท่านนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างความร่วมมือ เชื่อมโยงการทำงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอำเภอเมืองกาญจนบุรีต่อไป