ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

บริการชำระค่าภาษี ค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

***ชำระเงินให้พอดีตามใบแจ้งหนี้นะคะ

เช่น ยอดชำระ 10.70 บาท ให้โอนยอด 10.70 บาท แล้วส่งสลิปมาที่ไลน์ของเจ้าหน้าที่ LINE ID 0802077577