ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มและคลอรีน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)