ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน