ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ