ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

กำหนดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566