ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566)