ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศผลผู้ชนะราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2567)