ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมชาย จันทมาศ หมู่ที่2 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์(e-bidding)