ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้มและคลอรีน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)