ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

1.ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

2.รายงานผลการดำเนินงานและการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ6เดือน) 1ตุลาคม2566-31มีนาคม2567