ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 1,2,3,8,9 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกำวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)