ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) เรื่อง การแอบอ้างหลอกลวงประชาชนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกสำรวจรังวัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ