ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อกร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 24 (ลาเต้) หมู่ 2 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)