ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566)