ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่ การอนุมัติโครงการที่ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2567