ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ครั้งที่2

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ครั้งที่2

นำโดย พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและที่ปรึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อรายงานสถานะทางการเงินไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567 และการพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่2)

ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด ได้รับความร่วมมือและพิจารณาอนุมัติโครงการของทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนเป็นที่เรียบร้อย