ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและประชาคมท้องถิ่น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและประชาคมท้องถิ่น

ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านแก่งเสี้ยน