ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน