ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นางสาวชยุฎา คนใจดี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน