ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมคณะกรรมการ ศกร.ตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ศกร.ตำบลแก่งเสี้ยน