ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน นำโดยพันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยมีภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่, อสม,โรงเรียนในพื้นที่, กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน