ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ประชุมพนักงานให้ทราบนโยบาย เรื่อง ขอความร่วมมือเรื่องการงดรับของขวัญ ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดมีแนวทางปฏิบัติร่วมกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566