ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ