ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัติโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 1,2,3,8,9 ตำบลแก่งเสี้ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)