ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

รับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567”

ในวันนี้(5 เม.ย. 67) พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนเข้ารับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมความเข็มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567” จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องโอกาสงานวันผู้อายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รรวมใจของครอบครัว“

….โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โอกาสนี้คุณจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผูัเกี่ยวข้องมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

“ทั้งนี้เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เป็น 1 ในจำนวน 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว