ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566