ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 และวิธีป้องกันตนเองจากปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง