ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

วันที่ 14 กรกฎาคม 66 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อน และมีความยากจน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ได้จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อน และมีความยากจน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตั้งต้นจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะที่สนับสนุนกำลังในการปลูกสร้าง เป็นประธานร่วมกับ นายจรัญ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ผู้แทนจากบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าว