ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ครั้งที่ 2/2566