ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ที่บ้านเลขที่ 9/17 ม.8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านท่าคอกวัว ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนางสาวปิยนุช ภูมีแสง ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี