ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 กิจกรรมออกตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร ในร้านอาหารแผงลอย และร้านค้าในชุมชน

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ร่วมกับอสม. และผู้นำชุมชน ออกตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร บริเวณร้านค้าแผงลอย ร้านค้าชุมชน และตลาดนัดท่าน้ำตื้น เพื่อให้ความรู้แก่พ่อค้าแม่ค้า และสร้างความตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน