ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

วันเทศบาล 24 เมษายน 2567

วันที่ 24 เม.ย. 2567 พันตำรวจโท บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมในพิธี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายนของทุกปี

“วันเทศบาล” ตรงกับวันที่ 24 เม.ย.ของทุกปี ตั้งขึ้นเพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด ปี 2567 กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายพันธกิจสำคัญคือ “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”