ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ จัดโครงการห้องน้ำปันสุข ลุกนั่งสบาย และมอบของใช้สำหรับผู้สูงอายุฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ จัดโครงการห้องน้ำปันสุข ลุกนั่งสบาย และมอบของใช้สำหรับผู้สูงอายุฯ

โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับนางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ตำบลต่างๆ

ในการนี้ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน โดย พ.ต.ท.บุญเลิศ มังกะโรทัย นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน นายประพันธ์ เรืองบุญญา ปลัดเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมส่งมอบโถสุขภัณฑ์จำนวน 20 ชุด ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อติดตั้งให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ต่อไป