ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

อบรมสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน วันที่ 16 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนได้จัดอบรมสร้างภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน เรื่อง อาหารปลอดภัยและการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัย ร้านได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน