ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการบริการชำระเงิน ค่าภาษี ค่าขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 7131429465 ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

โอนชำระยอดตามใบแจ้งหนี้ แล้วส่งสลิปมาที่แอปพลิเคชั่น LINE Official ID @195umvug

หรือ facebook เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน