ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน สืบสานประเพณีลอยกระทง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เวียนมาบรรจบอีกครั้ง กับเทศกาล “ลอยกระทง” ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และนอกจากกิจกรรมลอยกระทงแล้ว การให้ความสำคัญกับ “กระทง” ที่จะนำมาลอย โดยเน้นไปที่วัสดุที่ย่อยสลายง่าย ลดการก่อขยะ ไม่สร้างมลพิษทางน้ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

#ลอยกระทงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม