ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

แต่งตั้งคระกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร