ทต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี …

แบบ บก.06 โครงการจัดซื้อสารส้มชนิดผง จำนวน 32,000 กิโลกรัม และคลอรีนผงชนิด 25% จำนวน 48 ถัง